Usuwamy azbest

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2016

azbest

   Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisława Kmieć oraz Skarbnik Zofia Wach podpisali z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie po raz kolejny umowę dotacji na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa”.

   - Akcja podobnie jak w roku ubiegłym polegała na unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych z wybranych nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Człopa. W tym roku zgłosiło się 24 właścicieli nieruchomości chętnych do udziału w przedsięwzięciu.  Wstępnie założono usunięcie około 62 ton azbestu. Ilość ta okazała się mocno niedoszacowana. Wynikiem zakończonej akcji jest zutylizowane 98,61 ton płyt eternitowych – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Człopa i dodał – Jestem zadowolony z wyników akcji. Azbest to niebezpieczne rakotwórcze tworzywo, którego należy się niezwłocznie pozbyć. Sam posiadam niedużą ilość płyt eternitowych, które mam zamiar unieszkodliwić w przyszłym roku oczywiście z pomocą Gminy Człopa. Już teraz zachęcam do udziału w kolejnych tego rodzaju przedsięwzięciach.

   Za wykonanie usługi odpowiadała firma EKO24 Barbara Plewko z Dębna. Wszystkie koszty związane z zadaniem poniosła Gmina Człopa, zostaną one zwrócone na podstawie zawartej z WFOŚIGW w Szczecinie umowy.

   Akcja usuwania azbestu została zorganizowana po raz drugi  na terenie Gminy Człopa. Kolejne tego typu zadania przewidziane są do corocznej realizacji w zależności od możliwości dofinansowania przez WFOŚiGW oraz liczby złożonych wniosków o pomoc przez mieszkańców gminy. Aby wziąć udział w przedsięwzięciu należy najpierw złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa informację o posiadanych wyrobach azbestowych, a następnie, po ukazaniu się ogłoszeń o naborze, wniosek o pomoc Miasta i Gminy Człopa w unieszkodliwieniu azbestu. Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, pokój nr 10 oraz na stronie internetowej gminy.

 Azbest