Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego w Siemczynie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2016

konwent

   23 września Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć uczestniczył w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego w Siemczynie.

   Tematem przewodnim posiedzenia była aktualizacja założeń do Strategii Województwa Zachodniopomorskiego oraz Modelu Programowania Rozwoju. Strategia ta jest podstawowym dokumentem o charakterze długookresowym, określającym kierunki polityki i cele, które powinny być osiągnięte do końca bieżącej dekady. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego przyjęta została w roku 2010, a sformułowana w niej wizja rozwoju regionu zmierza do uzyskania w perspektywie roku 2020 celów rozwojowych zapewniających wyższą jakość życia w oparciu o potencjał nowoczesnej gospodarki. Jednocześnie Strategia identyfikuje 6 celów strategicznych i wyprowadzone z niej 34 cele kierunkowe określające kierunki działania prowadzące do realizacji przyjętej wizji i misji. Są nimi: wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania, wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu, zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami, budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności oraz wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.