Spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2017

Spotkanie Nowroczne

   27 stycznia odbyło się Spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta i Gminy Człopa podsumowujące rok 2016.

   Do Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu przybyło liczne grono zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Ryszard Mićko, Wicestarosta Wałecki – Jolanta Wegner, Burmistrz Wałcza – Bogusława Towalewska, Burmistrz Tuczna - Krzysztof Hara, Burmistrz Mirosławca - Piotr Pawlik, Wójt Gminy Wałcz – Jan Matuszewski, Burmistrz Trzcianki - Krzysztof Czarnecki, Prokurator Okręgowy w stanie spoczynku - Tadeusz Mikucki, Kierownik Biura Powiatu Wałeckiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Grażyna Fiszer, Komendant Komendy Powiatowej Policji – Zbigniew Podhorodecki, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu – Dariusz Lubaniec, Prezes Zarządu Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego- Czesław Pachowicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu – Marek Syrnyk, Kierownik Wałeckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Sławomir Rosiński, Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leśniczego SPZOZ „Leśna Ustroń” – Edward Ząbek, Kierownik Posterunku Policji w Człopie Adam Skotnicki, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Człopa – Andrzej Lipert, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Człopie – Dariusz Pogorzelski, Prezes Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej – Łukasz Podkowa, Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego w Człopie Bogdan Podbielski, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Człopa, radni Rady Miejskiej w Człopie, sołtysi i przedsiębiorcy z gminy Człopa.

   - Gmina Człopa jest nowoczesną przestrzenią dla swoich mieszkańców, inwestorów i turystów. Wykorzystuje swoje atuty związane przyrodą, kulturą i położeniem do promocji obszaru oraz równoważonego rozwoju opartego o elementy innowacyjne. Jest to w pewnym sensie marzenie… moje marzenie o nowoczesnej, przyjaznej dla mieszkańców i inwestorów gminie.  Ale realizacja tej ambitnej wizji to czas intensywnej pracy władz samorządowych i mieszkańców, wdrażanie nowych inicjatyw i rozwiązań, kolejne inwestycje oraz promocja naszej gminy. – mówił w swoim przemówieniu Burmistrz Z. Kmieć

   Dalej przedstawił plany inwestycyjne… - Ale najwięcej planów i  największe inwestycje rozpoczną się w obecnym roku i myślę, że 2017 to będzie rok największych wyzwań dla naszej Gminy. Rozpocznę od najtrudniejszego, niemalże rewolucyjnego przedsięwzięcia rozłożonego w czasie i na całą gminę, mianowicie projekt wodno-kanalizacyjny skupiający budowę, rozbudowę sieci wodociągowej, Stacje Uzdatniania Wody /hydrofornie/ i kanalizację. Jest to ważny projekt z uwagi nie tylko na komfort życia mieszkańców, ale budowa sieci wodno-kanalizacyjnej poprawi stan naszego środowiska naturalnego. Jesteśmy w fazie projektu, który rozłożyliśmy na lata 2017 – 18, chcemy zakończyć uzgodnienia, prace projektowe i planistyczne. Jest to o tyle trudne przedsięwzięcie, iż możliwości i nasze założenia projektowe są uzależnione od wskaźników m.in. demograficznych, a w naszej gminie nie są one zbyt wysokie. Nie przestajemy remontować dróg.  Dla każdego burmistrza priorytetem i chlubą są dobre, wygodne i solidne drogi. Zaczniemy od remontu i przebudowy ul. Strzeleckiej wraz z parkingami wokół urzędu, Paderewskiego przy OSP również z parkingami i wjazdem na stadion. Skończymy przebudowę naszego tzw. centrum handlowego w Człopie przy ul. Rynkowej, Targowej i Kopernika, położymy tu nową nawierzchnię i  całkowicie zmienimy klimat placu na skwerowy i rekreacyjny. Nie zostawimy bez remontów dróg gruntowych. Poprawimy ich jakość, bo mamy świadomość, że te drogi również są ważne zarówno dla starszych, jak i tych w  wieku szkolnym. /-/ Dlatego m.in. podjęliśmy wspólną inicjatywę przebudowy drogi gminnej i leśnej na odcinku ponad 9 km z Człopy do Jeleni. Sygnatariuszami porozumienia są Miasto i Gmina Człopa, Nadleśnictwo w Człopie i Głusku oraz Drawieński Park Narodowy.  Kolejną inwestycją, jest budowa świetlicy w Trzebinie. To będzie ciekawa inwestycja, ponieważ budynek będzie wybudowany w nowoczesnym systemie ogrzewania i wentylacji oraz ekologicznej strukturze i ekonomicznej technologii. Wyposażony w pomieszczenia do pracy, rekreacji i wszystkie niezbędne w działalności świetlic i bibliotek środowiskowych. W ramach Kontraktu Samorządowego planujemy doposażyć szkoły w dodatkowy sprzęt i wyposażenie gabinetów specjalistycznych /sala do nauki języków, sala komputerowa, sala do fizyki i chemii/. Planujemy poprawić – wyremontować place zabaw dla najmłodszych. Jednym z najbardziej oczekiwanych projektów, jest przydział samochodu pożarniczego dla naszej OSP. Bardzo potrzebny jest nam ten specjalistyczny samochód, gdyż obecne są w złym stanie a ponadto nasza jednostka jest w Krajowym Systemie Ratownictwa, a mobilność jest tam najważniejsza. Mimo zawiłych procedur i wielu formalności, samochód w 2017 roku otrzymamy. 

   Pamiętamy też o małej architekturze, która często jest bardziej oczekiwana, niż wielomilionowe inwestycje. Najlepszym przykładem są ścieżki pieszo-rowerowe, plaża w Trzebinie, ale planujemy kolejne małe projekty. Proszę Państwa rok rocznie wpisujemy się w działania kulturalno-rozrywkowe, edukacyjne i charytatywne. Te wszystkie projekty skupiają się w PNCKiS i Domu Kultury. Tu organizujemy Dni Człopy, przygotowujemy dożynki gminne, tu gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która w 25 finale zebrała 15,6 tys. zł. a w sumie 140 tys. Dlatego z tego miejsca chcę podziękować wszystkim za wspólne działania, a wolontariuszom i sponsorom za wsparcie Orkiestry. W tym roku po raz pierwszy wprowadziliśmy fundusz sołecki, może to będzie eksperyment, ale na pewno zobrazuje jak sołectwa będą zarządzały finansami według własnych planów budżetowych.

 … oraz jak je zamierza przeprowadzić i jakie ma środki na inwestycje. - Realizacja programu inwestycyjnego, rozszerzanego i uzupełnianego o kolejne przedsięwzięcia, nie jest możliwa bez odpowiednio skonstruowanego projektu i wsparcia ze strony zewnętrznych źródeł finansowania. Zapewniam, że nasze starania wyczerpują wszelkie możliwości, aby takowe środki trafiły w najbliższych latach do Człopy; zwłaszcza, że będą kolejne dyspozycje dużych unijnych funduszy dla Polski, a w konsekwencji na jednostki samorządu terytorialnego. Wiemy jak te pieniądze pozyskać i potrafimy je mądrze zagospodarować. Dlatego w ostatnim roku mocno skoncentrowały się nasze działania na pozyskanie dodatkowych środków inwestycyjnych i widać już efekty. Na dzień dzisiejszy mamy już przyznane środki unijne na 3 wspomniane wcześniej projekty. Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ulicy Paderewskiego, dofinasowanie na ten projekt, to –1mln 50 tys.; Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej i Kopernika, dofinansowanie – 750 tys.; Budowa drugiego budynku komunalnego, dofinansowanie to – prawie 600 tys.

   Buristrz nie zapomniał o współpracy z administracją państwową i sąsiednimi samorządami…

    - Działając w obszarze miasta i gminy, musimy współpracować z wieloma instytucjami. I cieszę się, że dobrze nam się układa współpraca z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim. Zadowoleni jesteśmy z współpracy z władzami powiatu wałeckiego i dobrymi kontaktami z burmistrzami, wójtami sąsiadujących miast i gmin.- mówił Z. Kmieć i dodał - Od pierwszego dnia sprawowania funkcji Burmistrza spotykam się z mieszkańcami i wsłuchuję się w ich troski.  Ponieważ najważniejszy dla mnie jest człowiek i jego potrzeby.  Nie dzielę ludzi na lepszych, gorszych, tych mieszkających na wsi, czy w mieście. Wszyscy mają takie same szanse. Zapewniam, że każdy kto będzie chciał działać na rzecz wspólnego dobra, m.in. ochrony środowiska, tworzenia nowych miejsc pracy, poprawy bezpieczeństwa i komunikacji, otrzyma odpowiednie wsparcie, ponieważ są na to środki i możliwości.  Drodzy Państwo, To dzięki takim chwilom i wydarzeniom jak to, oceniamy nasze osiągnięcia i działania. Sprawdzamy i kontrolujemy co się wydarzyło, a najważniejsze w tym jest to, że coraz więcej modernizujemy, rewitalizujemy i budujemy, czyli inwestujemy. Nasze tereny mają piękną historię, tworzyli ją nasi przodkowie, teraz my kontynuujemy ich dzieło. Nie trzeba się specjalnie wysilać, aby dostrzec jak wiele w ostatnim czasie się zmieniło na lepsze. Ile widać trudu włożonego w to, aby nasza otaczająca rzeczywistość była piękniejsza każdego dnia.

   Jeszcze raz dziękuję wszystkim za przyjęcie zaproszenia, szczególnie tym, których po raz pierwszy mogliśmy gościć w Człopie.  - zakończył Z. Kmieć

   Następnie głos zabrali goście. - Cieszę się, że realizujecie własne marzenia i rozwijacie swoją, małą ojczyznę. Stwarzacie dobry klimat do życia w gminie i macie wiele pomysłów na dalszy rozwój. -  mówił wicemarszałek województwa Ryszard Mićko. Wicestarosta Jolanta Wegner, Burmistrzowie Wałcza, Mirosławca, Tuczna, Trzcianki oraz Wójt Gminy Wałcz gratulowali sukcesów i życzyli kolejnych udanych przedsięwzięć i inwestycji.

   Kolejnym punktem Spotkania Noworocznego było wręczenie wyróżnień przez Burmistrz Miasta i Gminy Człopa. Pierwszą kategorią był rozwój gospodarczy. Wyróżnienie otrzymali przedsiębiorcy, którzy poprzez swoją działalność w sposób szczególny kreują pozytywny wizerunek Miasta i Gminy Człopa. Burmistrz wyróżnił: Piotra Bilińskiego, Joannę Kuszczak, Mariusza Bogacza, Krystynę Gryćko, Marcina Nieradkę, Waldemara Wacha, Mirosława Wójcika, Piotra Grzelak i Tomasza Sokołowskiego

   Za wspomaganie działań mających na celu promocję oraz rozwój wsi wyróżniono Jolantę Drabińską – Dyrektora Domu Kultury w Człopie.

   Za wspomaganie działań mających na celu zaangażowanie w integrację lokalnej społeczności wyróżnienie otrzymał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie.

   W kategorii współpraca z samorządem – Za współpracę z samorządem Miasta i Gminy Człopa wyróżnienie otrzymali Ks. Bogdan Podbielski, Kazimierz Maciejewski, Bartosz Balcerzak firma Harkom, Małgorzata Sylwia Lach-Gwiazda oraz Zdzisław Sobczak.

   Za wkład pracy i wspomaganie działań mających na celu promocję oraz rozwój Miasta i Gminy Człopa Burmistrz wyróżnił Zespół Jagliczanki oraz Dariusza Pilipa – Trenera Korony Człopa.

   Wyróżnienie otrzymały również sołectwa, które w roku 2016 szczególnie angażowały się w życie kulturalne oraz społeczne służące integracji mieszkańców organizując m.in. festyny wiejskie, dożynki Gminne. W podziękowaniu za te działania Burmistrz Miasta i Gminy Człopa przekazał na ręce sołtysów bony w kwocie 700,00zł na realizację potrzeb sołectw. Wyróżnienia odebrali sołtysi Drzonowa, Jaglic, Golina, Mielęcina, Trzebina, Przelewic, Wołowych Lasów oraz Pieczysk. W imieniu Senator Grażyny Anny Sztark Burmistrz Miasta i Gminy Człopa wręczył sołtysom „Poradniki sołeckie” oraz życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa.

   Sołtysi w podziękowaniu za owocną współpracę również odwdzięczyli się Burmistrzowi wręczając pamiątkową statuetkę oraz bukiet kwiatów.

   Podobnie jak w ubiegłym roku listy gratulacyjne za wysiłek w proces wychowania dziecka otrzymali rodzice: Kinga i Łukasz Ławniczek, Bożena Wnuk-Olijarczyk i Roman Olijarczyk, Agnieszka i Józef Cieplińscy. Uczennice otrzymują comiesięczne stypendium naukowe za osiągniętą średnią ocen minimum 5,25, wzorowe zachowanie i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych na szczeblu gminnym, regionalnym i krajowym.

   Spotkanie uświetniały występy przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Człopie, występ uczennicy Szkoły Podstawowej w Człopie Julii Ławniczek oraz zespołu Abrakadabra z Mirosławca.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie Noworoczne

  Spotkanie Noworoczne