Sesja absolutoryjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2017

***Sesja absolutoryjna***

       Za nami sesja absolutoryjna /20.06/.

 

         Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Człopie pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe Burmistrza za 2016 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. i przedstawiła Radzie Miasta wniosek o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 r.

       11 radnych Rady Miejskiej w  Człopie głosowało „za” udzieleniem absolutorium (A.Klucznik, B.Książkiewicz, W.Lisowski, M.Nowak, J.Olkowska, C.Pluta, D.Pogorzelski, M.Storman, Z.Ślusarski, W.Trybuła, L.Zaskórski) dwoje radnych wstrzymało się od głosu ( L. Mądry, J. Jastrzębowska), dwoje radnych zagłosowało „przeciw” ( L. Witkowska, Z. Tymecki ). Zatem jest absolutorium dla Burmistrza Człopy.

        Chciałbym Państwu Radnym podziękować za przegłosowanie budżetu za ostatni rok, a tym samym absolutorium dla Burmistrza. Dodam, że to wykonanie to składowa pracy wielu osób, a szczególnie p. Skarbnik. Mam wielką nadzieję, że wszystkie nasze spory są wynikiem różnicy poglądów i mają założenie konstruktywnej dyskusji, i że teraz, po podjęciu uchwały, będziemy realizować kolejne przedsięwzięcia, inwestycje  dla wspólnego dobra naszej gminy. Po głosowaniu jednak widać, że nie wszystkim zależy na polepszeniu życia naszych mieszkańców, ale Człopa, nie jest gminą z wielkim budżetem i lokalne potyczki trzeba schować i zacząć myśleć pragmatycznie i rzeczowo. Przed nami przyszłość  i nowe  kierunki oraz wyzwania  na kolejne lata rozwoju, tj. poprawa warunków życia mieszkańców, wspieranie gospodarki przestrzennej i kreowanie wizerunku gminy otwartej na działania inwestycyjne, turystyczne i rekreacyjne.

 Teraz nie możemy zatrzymać się, działamy dalej, zdobywamy środki pozabudżetowe, gdyż za dwa, trzy lata, już nie będzie takich dotacji.

 A dyskusje i kontrowersje, brak większości w RM, nie wstrzymają inwestycji i działań, wystarczy konsekwentnie realizować "Strategię  rozwoju..." i podwyższać standardy życia.

 Dlatego przy najbliższych wyborach oceńmy  nie  próżne słowa lub obietnice, lecz widoczne dokonania, jak wiele w Człopie zmieniło na lepsze.