Szkoły w Człopie otrzymały wsparcie w ramach Kontraktu Samorządowego !!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2017

Ruszyła realizacja 21 priorytetowych zadań, przygotowanych wspólnie przez samorządy powiatu wałeckiego.

 

       Dnia 2 sierpnia 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć uczestniczył w spotkaniu z członekiem zarządu województwa zachodniopomorskiego Anną Mieczkowską, podczas którego przedstwiciele  Powiatu Wałeckiego, Gminy Wałcz, Miasta Wałcz oraz Mirosławca, Tuczna i Człopy podpisali projekty realizowane w ramach Kontraktu Samorządowego "Metalowa Dźwignia Regionu". Dzięki ich wdrożeniu i wsparciu funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) obszar Powiatu Wałeckiego ma się stać metalową dźwignią regionu.

       Zadania realizowane w ramach Kontraktu Samorządowego to m.in. uzbrojenie terenów inwestycyjnych obszaru Wałcz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), utworzenie wałeckiego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”, doskonalenie uczniów oraz wyposażenie placówek edukacyjnych w specjalistyczny sprzęt do zajęć praktycznych w Człopie, Mirosławcu i Tucznie, zakup 5 niskoemisyjnych autobusów i wymiana na ledowe 1100 lamp oświetleniowych na ulicach Wałcza, a także inwestycje w ścieżki rowerowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w Tucznie.  W sumie do realizacji przedstawiono 21 inwestycji wartych łącznie około 42,2 mln zł. Wsparcie z RPO WZ 2014-2020 wyniesie ponad 33,3 mln zł. Podpisanie umów umożliwi start wdrażania poszczególnych zadań.

Projekty otrzymały wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Gmina Człopa w ramach Kontraktu będzie realizowała dwa projekty: "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szoły Podstawowej w Człopie" oraz "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie". Zadania bedą polegać na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w trakcie trwania roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020. Wsparciem zostaną objeci uczniowie poszczególnych placówek, zakupione zostaną również pomoce naukowe oraz sprzęt dydaktyczny a także autobsó do transportu dzieci na zajęcia edukacyjne.

Planowany koszt realizacji obu zadań to około 750.625,00 z czego 10 % stanowi wkład własny Gminy.

Celem operacji jest wyrównanie umiejetności i wiedzy uczniów mających problemy w nauce przy jednoczesnym doskonaleniu i pogłębianiu wiedzy uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie podpisanie kontraktu

  podpisanie kontraktu

 • Powiększ zdjęcie podpisanie kontraktu

  podpisanie kontraktu

 • Powiększ zdjęcie podpisanie kontraktu

  podpisanie kontraktu