Etap końcowy Lokalnego Programu Rewitalizacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2017

Gmina Człopa kończy prace nad "Loklanym Programem Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 roku".

Ostatnie 4 miesiące kończącego się roku były intensywne dla wszystkich osób związanych z opracowaniem strategicznego dla tej części powiatu waleckiego dokumentu.
Całość zadania dofinansowanego w 90 % ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa rozpoczęto od zgromadzenia potrzebnych danych. Do współpracy zaproszono MGOPS, Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Posterunek Policji. Wynikiem była Diagnoza Miasta i Gminy Człopa, która wskazała obszar zdegradowany. W połowie listopada przeprowadzono konsultacje społeczne, które miały na celu wspólne z mieszkańcami wyznaczenie obszaru rewitalizacji. I tak za teren wymagający największej interwencji uznano Sołectwo Mielęcin oraz wybrane ulice Człopy: Brzozowa, Młyńska, Moniuszki, Paderewskiego, Plac Zwycięstwa, Południowa, Rynkowa, Strzelecka, Witosa i Żeromskiego.
Co to oznacza? Odpowiedź na to i inne pytania oraz uwagi do projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 roku" mogli usłyszeć i wnieść wszyscy zainteresowani mieszkańcy podczas kolejnych konsultacji przeprowadzonych dniach 11- 13 grudnia.

Tutaj w skrócie tylko wyjaśniamy, że dokument ten zawiera szereg projektów planowanych do realizacji. Ich kompleksowe przeprowadzenie sprawi, że wskazany obszar rewitalizacji będzie miejscem o rozwiniętej infrastrukturze i kapitale społecznym, które to przyczyni się do ograniczenia negatywnych zjawisk i rozwoju całej Gminy Człopa.

Główne kierunki działań obejmują m.in. aktywizację społeczno-zawodową, walkę z ubóstwem, modernizację istniejącej i rozwój nowej infrastruktury społecznej i technicznej czy zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. O jakich konkretnie projektach mowa możecie dowiedzieć się z lektury Programu, który cały czas dostępny jest na portalu internetowym gminy oraz w Urzędzie Miasta i Gminy. W tym miejscy wymienimy te ważniejsze tj. powołanie do życia spółdzielni socjalnej, budowa ul. Brzozowej w Człopie, działania akty wizujące społeczność lokalną, zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Strzeleckiej w Człopie oraz ul. Dworcowej w Mielęcinie, program wychowaczo-profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Człopie czy modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Mielęcinie.
Całość prac związanych z opracowaniem Programu oraz ostateczną treść dokumentu zostanie przedstawiona na konferencji podsumowującej. Zanim dokument wejdzie w życie zostanie jeszcze przeanalizowany przez ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Radnych Rady Miejskiej w Człopie. Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Człopa na lata 2017 – 2024 to bardzo przydatny projekt odnowy miasta i gminy. Uchwalony przez Radę Miejską, umożliwi działania  mające na celu zdobycie środków unijnych i aplikacje do programów pomocowych.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Rewitalizacja

  Rewitalizacja

 • Powiększ zdjęcie rewitalizacja

  rewitalizacja

 • Powiększ zdjęcie rewitalizacja

  rewitalizacja

 • Powiększ zdjęcie rewitalizacja

  rewitalizacja

 • Powiększ zdjęcie rewitalizacja

  rewitalizacja

 • Powiększ zdjęcie rewitalizacja

  rewitalizacja

 • Powiększ zdjęcie rewitalizacja

  rewitalizacja