Spotkanie z sołtysami w Domu Kultury

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lutego 2018

W czwartkowe popołudnie w Domu Kultury w Człopie odbyło się spotkanie sołtysów reprezentujących sołectwa Gminy Człopa z Burmistrzem Człopy Zdzisławem Kmieć.

Zaproszenie przyjęli Sołtysi: Olga Ługowska, Anna Jaworska, Marta Maciesza, Zofia Marchut, Ryszarda Grzybkowska, Edmund Dubik, Jan Werner i Krzysztof Sudoł. Zebranie dotyczyło współpracy w nowym 2018 roku, a do głównych tematów należały: inwestycje na terenach wiejskich, możliwości pozyskania środków zewnętrznych na potrzeby sołectw czy kalendarz imprez.

- Cieszę się, że spotykamy się dzisiaj w prawie pełnym składzie  – rozpoczął zebranie Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy - Na wstępie chciałbym Państwu serdecznie podziękować za zaangażowanie i wysiłek jaki wykazaliście w zeszłym roku podczas pracy na rzecz Sołectwa. Słowa uznania proszę przekazać jednocześnie pozostałym mieszkańcom Waszych miejscowości, którzy wspomagali Was w realizacji tych zadań.

W dalszej części spotkania Burmistrz przedstawił plany inwestycyjne dotyczące remontów świetlic wiejskich i dróg na terenie Sołectw. W tym roku najpilniejsze prace remontowe zostaną przeprowadzone w następujących salach wiejskich: w Drzonowie Wałeckim, Szczuczarzu oraz Wołowych Lasach. W przypadku dróg gminnych pod uwagę wzięto wybrane odcinki leżące w Przelewicach, Jaglicach, Mielęcinie, Trzebinie, Pieczyskach i Załomie.

W tym miejscu wspomniano o planowanych na ten rok dużych inwestycjach: budowie nowej świetlicy wiejskiej w Trzebinie oraz przebudowie trasy transpuszczańskiej na odcinku Golin -Jelenie. W kolejnych punktach poruszono bieżącą sytuację budżetową oraz sposób wydatkowania funduszu sołeckiego i organizacji zebrań wiejskich. Ustalono także wstępnie kalendarz letnich festynów organizowanych przez Sołectwa Mielęcin, Golin, Przelewice, Trzebin, Jaglice, Drzonowo oraz Pieczyska.

Następnie przyszła kolej na omówienie możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz sołectwa. Tutaj Burmistrz wspomniał i szczegółowo omówił zasady dwóch konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: Granty Sołeckie i Program Społecznik.

W trakcie prezentacji poszczególnych tematów nie zabrakło konkretnych uwag i wniosków ze strony sołtysów.  – Miło mi, że zebranie przyjęło formę dyskusji – mówił po jego zakończeniu Burmistrz. – Sołtysi to osoby, które są najbliżej mieszkańców Gminy. Kto, jak nie oni, znają najlepiej problemy i potrzeby swoich Sołectw. Dzięki nim możemy zająć się najpotrzebniejszymi sprawami na terenach wiejskich.

Na koniec ponad dwugodzinnego zebrania Burmistrz podziękował za przybycie. - Chciałbym abyśmy spotykali się częściej w takim gronie. Pamiętajcie o tym, iż jestem do Waszej dyspozycji - jeśli w Waszych sołectwach wyniknie taka potrzeba – proszę dać znać o  organizacji zebrania z mieszkańcami, a ja na pewno będę. Zawsze powtarzam -  jestem dla Was i dla mieszkańców, a nie odwrotnie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie spotkanie z sołtysami

  spotkanie z sołtysami

 • Powiększ zdjęcie spotkanie z sołtysami

  spotkanie z sołtysami

 • Powiększ zdjęcie spotkanie z sołtysami

  spotkanie z sołtysami

 • Powiększ zdjęcie spotkanie z sołtysami

  spotkanie z sołtysami