Sesja absolutoryjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2018

Za nami sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 28 czerwca 2018 r. Według porządku obrad jednym z najważniejszych punktów obrad było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa za ostatni rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Człopie pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2017 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i przedstawiła Radzie Miasta wniosek o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium. Natomiast głosowanie przeciwko absolutorium p. Przewodniczącego Rady i Radnej z Mielęcina, daje nam do zrozumienia, że nasze działania inwestycyjne, prospołeczne, polepszające życie i kształtujące pozytywny wizerunek miasta i gminy, oceniają negatywnie. Tak najłatwiej. Nie mieć żadnego pomysłu, tylko bezkrytycznie powiedzieć – nie.

Jednakże kontrowersje przy braku większości w RM nie przeszkadzają, aby inwestować i tworzyć, wystarczy konsekwentnie realizować strategię  rozwoju i podwyższać standardy życia z myślą o mieszkańcach.

Dziękuję Radnym głosującym za udzielenie mi absolutorium. Ponieważ ten rok był rekordowy pod  względem ilości środków, które udało nam się zgromadzić, jak i ilości inwestycji i działań na rzecz społeczności lokalnej. Cieszy również to, że wiele zadań udało się zrealizować w ramach funduszu sołeckiego. Dlatego szczególnie dziękuję tym Radnym, którzy dostrzegli owoce naszej pracy i udzielili gestu poparcia - powiedział Burmistrz Zdzisław Kmieć.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie sesja

    sesja