Zajęcia wystartowały!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2018

Kontrakt baner

   Po miesiącu oczekiwania na wyniki rekrutacji i ustaleniu harmonogramu nareszcie uczniowie Szkoły Podstawowej w Człopie mogą rozpocząć doskonalenie kompetencji w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

   Nabór trwał w okresie 3-14 września i cieszył się ogromnym zainteresowaniem, bo wpłynęło aż 240 wniosków. Przez kolejne dwa tygodnie dokumenty aplikacyjne były badane i weryfikowane. Odrzucono ze względów formalnych  110 zgłoszeń, 20 osób znalazło się na liście rezerwowej, a status uczestników uzyskało 110 uczniów w tym 58 dziewcząt i 52 chłopców. Połowa uczestników zamieszkuje teren wiejski, połowa obszar miasta. Powstało 21 grup projektowych:

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne j. polski - 1 gr.,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne matematyka - 2 gr.

- zajęcia socjoterapeutyczne – specjalistyczne -  1 gr.,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski -  3 gr.,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka -  2 gr.,

- zajęcia rozwijające nauka przez doświadczenie – 1 gr.,

- zajęcia rozwijające j. polski – 1 gr.,

- zajęcia rozwijające j. angielski  – 3 gr.,

- zajęcia rozwijające j. niemiecki  – 2 gr.,

- zajęcia rozwijające matematyka – 3 gr.,

- zajęcia rozwijające chemia – 1 gr.,

- zajęcia rozwijające biologia – 1 gr.

Pierwsze zajęcia odbyły się 1 października, a ich szczegółowy haromonogram znajduje się poniżej.

Harmonogram zajęć edukacyjnych