Ankieta dla mieszkańców gmin członkowskich LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2019

Ankieta

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim.

Wszelkie wyjaśnienia udziela biuro LGD, tel. 94 372 03 25 mail: biuro@partnerstwodrawy.pl

WYPEŁNIJ ANKIETĘ