Dofinansowanie wymiany źródła ciepła (pieca)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2019

logo

DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA (PIECA)

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza

mieszkańców Miasta i Gminy Człopa

 

do udziału w projekcie polegającym na refundacji
wymiany źródła ciepła na mniej emisyjne
w indywidualnych gospodarstwach domowych (zarówno
w domach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych)
w wysokości 7 500,00 zł.

 

W celu wyrażenia chęci przystąpienia do projektu należy wypełnić ankietę dostępną na stronie www.czlopa.pl,
u sołtysów oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa
i dostarczyć ją do dnia 13.08.2019 r. do sekretariatu urzędu.

 

O przystąpieniu Gminy Człopa do sporządzenia wniosku o dofinansowanie
i realizacji projektu zadecyduje ilość złożonych ankiet / chętnych do otrzymania wsparcia mieszkańców Miasta i Gminy Człopa.

Planowany termin realizacji projektu to 2020 r. Uczestnikiem projektu mogą być osoby fizyczne, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego., które we własnym zakresie dokonają wymiany źródła ciepła i następnie przedstawią wymaganą dokumentację potwierdzającą prawidłowe wykonanie zadania.

 

Przedmiotowy projekt w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Człopa zostanie zrealizowany w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pobierz ankietę