Informacje ze Szkoły Podstawowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2019

Święto biblioteki

 *** Święto Biblioteki pn. „Do biblioteki- MARSZ!” ***

   W dniach 22-25 października br. w Szkole Podstawowej w Człopie obchodzono Święto Biblioteki pod nazwą „Do biblioteki- MARSZ!”.

   W tym czasie wszyscy uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, których celem było zapoznanie z legendą powstania nazwy Warszawa oraz rozwijanie zainteresowań pięknem kraju. Uczniowie krokiem marszowym przybyli do biblioteki. Tam nauczyciel- bibliotekarz sprawdził ich ogólną wiedzę na temat Polski, wysłuchali legendy o Warsie i Sawie, czytanej przez prezenterkę telewizyjną Annę Popek, następnie odpowiadali na pytania dotyczące wysłuchanej historii. Podczas spotkania uczniowie rozpoznawali charakterystyczne miejsca stolicy m.in. Pałac Kultury i Nauki, Sejm, Belweder czy pomnik Syrenki. Poza tym mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Polski przy mapie, wskazując na niej stolicę, Wisłę, góry oraz Bałtyk. Poprawne odpowiedzi były nagradzane zakładkami do książek.  Każde spotkanie kończyło się wymarszem do klas. Organizatorem przedsięwzięcia była p. Anna Waśkiewicz-Chruścicka.

 *** Otrzęsiny klasy IV ***

   31 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Człopie, a dokładnie klasy VI c wraz z wychowawczynią Dorotą Dobrzeniecką - Mika, zorganizowali otrzęsiny klasy IV, które były doskonałą okazją do lepszego poznania naszych wychowanków, a dla sposobem integracji, przełamywania różnorodnych barier, umacniania więzi. Celem imprezy było wprowadzenie uczniów klasy czwartej do grona starszej społeczności uczniowskiej. Zgodnie z tradycją naszej szkoły, starsi uczniowie przygotowali szereg zabawnych konkurencji dla młodszych kolegów, które ci ostatni musieli pokonać, aby stać się pełnoprawnymi członkami szkolnej braci, np.: próbę mądrości, odwagi, wytrwałości, pracowitości, sprytu i poczucia humoru. Ważnym elementem uroczystości było złożenie uroczystego przyrzeczenia oraz otrzymanie certyfikatu, który potwierdził przyjęcie uczniów klas IV do starszej grupy „Małolatów”.

 *** Wolontariusze kolejny raz dali dobry przykład! ***

 Wolontariusze

   29 października  wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Promyk z serca”,  pod opieką p. Anety Michalskiej, po raz kolejny uczestniczyli w akcji sprzątania opuszczonych grobów na Cmentarzu Komunalnym w Człopie. Siedmioro  wolontariuszy  uzbrojonych w niezbędny sprzęt  z wielkim zapałem przystąpiło do oczyszczenia i umycia zaniedbanych zapomnianych mogił oraz zagrabienia wokół nich liści. Akcja  pokazała, że młodzież z naszej gminy chętnie angażuje się w prace społeczne i ma ogromną pokorę i szacunek do tradycji.

*** Code Week – Europejski Tydzień Kodowania ***

Code week

    Code  Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. W tym roku Code  Week odbył się już po raz szósty! Szkoła Podstawowa w Człopie przystąpiła pierwszy raz do tej akcji. W dniach od 5 do 20 października na drzwiach sal lekcyjnych pojawiły się różnego rodzaju zadania dotyczące kodowania, zachęcające uczniów i nauczycieli do zabawy z grami logicznymi. W trakcie zajęć  informatyki uczniowie klas VIII poznawali podstawy programowania w programie C++,tworzyli  prostą grafikę komputerową. Wydarzenie, które miało miejsce w naszej szkole zostało oficjalnie zgłoszone i można znaleźć ja na mapie wydarzeń Code Week  https://codeweek.eu/events. Szkolnym koordynatorem akcji była p. Marta Janik.

*** Wymiana polsko-niemiecka ***

Wymiana szkolna

   W dniach 16 - 20.09.2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Człopie odwiedzili niemiecką szkołę partnerską Schule am Bodden w Neuenkirchen. Wymiana szkolna miała na celu poznanie zwyczajów,  historii, kultury i życia codziennego uczniów z Niemiec, w duchu tolerancji i integracji europejskiej. Był to dobrym sprawdzian znajomości języków obcych. Nasi uczniowie mieli możliwość wykorzystać w  w praktyce wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach języków niemieckiego i angielskiego oraz odświeżyli znajomości, które zawarli podczas spotkania  w Polsce, w Człopie we wrześniu 2018 roku. Wymiana obfitowała w szereg różnorodnych aktywności. Uczniowie uczestniczyli we wspólnych zajęciach integracyjnych w szkole, w mniejszych zespołach polsko - niemieckich zwiedzali miasto. Brali udział w warsztatach plastyczno - technicznych oraz tworzyli graffiti. W mieszanych zespołach grali w kręgle. Polscy uczniowie byli gośćmi na lekcjach w niemieckiej szkole. Młodzież uczestniczyła w biegu promującym aktywność fizyczną oraz w wycieczce do Rugii na platformę widokową, zwiedziła Bergen i Stralsund. Wydarzeniem, które przełamało wszelkie bariery była dyskoteka  oraz popołudnie w domu wybranego ucznia z Niemiec. Obiadokolacja w niemieckiej rodzinie było dla naszych uczniów bardzo emocjonującym doświadczeniem. Wymiana przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze. Wśród uczniów nawiązały się nowe przyjaźnie i znajomości, które z pewnością będą kontynuowane. Opiekunkami projektu, który był współfinansowany był ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży były panie: Dorota Dobrzeniecka - Mika i Marta Warszycka.

 *** Doskonalimy kompetencje kluczowe! ***

   W roku szkolnym 2019/2020  118  uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie realizuje projekt pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie”, w ramach którego bierze udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych:

 1. rozwijających: „Bliżej siebie-bliżej Europy”- zajęcia z j. niemieckiego i j. angielskiego, „Mózgowcy-komputerowcy”-zajęcia informatyczne, „Twórcze rozwiązywanie problemów na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych”, „Teatrzaki” -zajęcia teatralne, artystyczne, kształtujące postawy społeczne i emocjonalne, „I ty możesz zostać Archimedesem”- zajęcia z matematyki,
 2. dydaktyczno-wyrównawczych: z j.polskiego, matematyki i języków obcych,
 3. przygotowujących do egzaminów: z j.polskiego, matematyki i języków nowożytnych,
 4. „Droga do kariery”- doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Ponadto uczestnicy projektu będą uczestniczyli w wycieczkach edukacyjno-kulturalnych i warsztatach nt. równości płci. Aby urozmaicić prowadzenie zajęć i zaktywizować uczniów zakupione zostaną pomoce multimedialne oraz bus, którym uczniowie spoza Człopy będą mogli wracać do domu. Wszystkie zadania realizowane są w ramach Kontraktu Samorządowego pt. „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizacje Kontraktu Samorządowego i dofinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opracowała: A. Witulska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Święto Biblioteki

  Święto Biblioteki

 • Powiększ zdjęcie Święto Biblioteki

  Święto Biblioteki

 • Powiększ zdjęcie Święto Biblioteki

  Święto Biblioteki

 • Powiększ zdjęcie Święto Biblioteki

  Święto Biblioteki

 • Powiększ zdjęcie Wlontariusze

  Wlontariusze

 • Powiększ zdjęcie Wlontariusze

  Wlontariusze

 • Powiększ zdjęcie Wlontariusze

  Wlontariusze

 • Powiększ zdjęcie Wlontariusze

  Wlontariusze

 • Powiększ zdjęcie Wlontariusze

  Wlontariusze