I znów doskonalimy kompetencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2019

Kompetencje

Kompetencje

   W roku szkolnym 2019/2020 118 uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie realizuje projekt pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie”, w ramach którego bierze udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych.

   Po przeprowadzonej we wrześniu rekrutacji uczestnicy projektu utworzyli następujące grupy zajęć dodatkowych:

  1. a) rozwijające: „Bliżej siebie-bliżej Europy”- zajęcia z j. niemieckiego i j. angielskiego, „Mózgowcy-komputerowcy”- zajęcia informatyczne, „Twórcze rozwiązywanie problemów na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych”, „Teatrzaki”- zajęcia teatralne, artystyczne, kształtujące postawy społeczne i emocjonalne, „I ty możesz zostać Archimedesem”- zajęcia z matematyki,
    b) dydaktyczno-wyrównawcze: z j. polskiego, matematyki i języków obcych,
  2. c) przygotowujące do egzaminów: z j. polskiego, matematyki i języków nowożytnych,
  3. d) „Droga do kariery”- doradztwo edukacyjno-zawodowe.

   Ponadto uczestnicy projektu będą uczestniczyli w wycieczkach edukacyjno-kulturalnych i warsztatach nt. równości płci. Aby urozmaicić prowadzenie zajęć i zaktywizować uczniów zakupione zostaną pomoce multimedialne oraz bus, którym uczniowie spoza Człopy będą mogli wracać do domu. Wszystkie zadania realizowane są w ramach Kontraktu Samorządowego pt. „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizacje Kontraktu Samorządowego i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Zobacz harmonogram zajęć