Mamy kolejne dofinansowania !!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2017

***Tym razem inwestujemy w rozwój sołectw oraz infrastruktury sportowej gminy***

        W dniu 22.06.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć podpisał z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Ryszardem Mićko umowę o dofinansowanie inwestycji naszej Gminy pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie”, który realizowany będzie w ramach projektu „Pomoc finansowa dla jednostek Samorządu Terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej”.

Zadaniem Gmina chce kontynuować prace modernizacyjne stadionu rozpoczęte w zeszłym roku. Szacuje się, że koszt realizacji zadania wyniesie ok. 57 000,00 zł, w tym  18 000,00 zł zostanie pokryte z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Otrzymane środki planuje się wykorzystać na :

  1 częściowy remont łazienki wraz z wymianą drzwi wewnętrznych

  2 utwardzenie części nawierzchni trybun

  3 remont pomieszczeń socjalnych

 

       Kolejną, podpisaną tego dnia przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, Sołtys Drzonowa Martę Maciesza oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Urzędzie Gminy w Wałczu była  umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty Sołeckie 2017”. W tym roku na konkurs wpłynęło 560 wniosków z województwa zachodniopomorskiego. Założenia organizatorów przewidywały wyróżnienie 50 wniosków, jednak z uwagi na ogromne zainteresowanie zwiększono pulę zwycięzców do 65. Nasz projekt, drugi w powiecie a jedyny w gminie zajął wysokie 5 miejsce. Województwo udziela Gminie pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w Konkursie „Granty Sołeckie 2017” projektu pn. „Stworzenie strefy rekreacyjno-integracyjnej na terenie Sołectwa Drzonowo”. Autorką projektu jest sołtys Drzonowa Pani Marta Maciesza. Sołectwo  wykorzysta pieniądze z dotacji na rozbudowę placu zabaw w Drzonowie.

 Pani Marcie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.