Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

Ogłoszenia

Artykuły

Filmy promocyjne

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do obejrzenia filmów promocyjnych

z imprez i uroczystości, które miały miejsce w Gminie Człopa.

Filmy znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce "Filmy".

21 września 2016

Informacja o trwającym naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zachęca do składania wniosków do trwających naborów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

14 maja 2018
Czytaj więcej o: Informacja o trwającym naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Baza Aktów Własnych

Baza Aktów Własnych (BAW)

 

Baza Aktów Własnych (BAW) pozwala na prowadzenie i udostępnianie w formie elektronicznej dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci jednej, spójnej bazy wraz z elektronicznymi skorowidzami, powiązaniami między aktami (np. aktami zmienianymi i zmieniającymi), elektronicznymi metrykami.
BAW stanowi spełnienie ustawowego obowiązku burmistrza  wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2011.197.1172 j.t.) dotyczącego prowadzenia w formie elektronicznej „zbioru aktów prawa miejscowego".

 

 
Ponizej link do BAW Gminy Człopa:
 
17 kwietnia 2018

Ankieta: gazowa sieć w Człopie

logo gaz polska
Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym przez Burmistrza M i G Człopa w sprawie sieci gazowej, 
Polska Spółka Gazownictwa kieruje ankiety w celu rozpoznania budowy sieci w Człopie.
Z analiz spółki wynika, że istnieje techniczna możliwość budowy sieci gazowej, 
stąd prośba do Państwa o wypełnienie ankiet, jako uzasadnienie zapotrzebowania na sieć gazową,
wg przeznaczenia /indywidualni, instytucja/.
                                                                                                         
                                                                                            Burmistrz
                                                                                            Zdzisław Kmieć
9 marca 2018
Czytaj więcej o: Ankieta: gazowa sieć w Człopie