Jesteś tutaj: Start / Azbest

Azbest

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w roku 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje o zamiarze złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie wniosku o udzielenie dofinansowania dla zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Dotacja na powyższy cel wynosi do 100% wartości zadania i obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

W związku z tym, mieszkańcy zainteresowani utylizacją azbestu proszeni są o składanie wniosków, których wzór dostępny jest w urzędzie, na stronie internetowej www.czlopa.pl oraz u sołtysów.
Do składanego wniosku należy dołączyć:

  1. pismo o nie wnoszeniu sprzeciwu do zmiany pokrycia dachowego ze Starostwa Powiatowego w Wałczu (dotyczy wniosków obejmujących demontaż azbestu z dachu budynku;
    w celu uzyskania pisma należy złożyć w Starostwie Powiatowym poprawnie wypełniony wniosek „zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę”.),
  2. zdjęcie budynku z dachem pokrytym eternitem bądź miejsca składowania azbestu.

Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa 
w terminie do 31 maja 2017 roku.

Informacje w sprawie udzielane są pod nr telefonu: 67 259 16 82.

 

UWAGA!!! Regulamin naboru wniosków przez WFOŚIGW określa, że minimalna wysokość kwoty dofinansowania (tj. łącznie dla wszystkich złożonych  wniosków) wynosi 20.000 zł. Brak wystarczającej ilości złożonych wniosków przez mieszkańców będzie równoznaczny z rezygnacją z realizacji zadania demontażu, transportu i utylizacji azbestu w roku obecnym. Dofinansowanie nie obejmuje wartości nowego pokrycia dachowego.

                                                      

                                              Burmistrz Miasta i Gminy Człopa  

                             mgr Zdzisław Kmieć          

Druki do pobrania:

1. Wniosek o zabranie azbestu
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w roku 2017