Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Do 30 czerwca 2022 r. trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Do 30.06.2022 r. trwa proces składania deklaracji do Centralnej  Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich  danych  dotyczących  źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację  musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa osobiście lub listownie.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska  sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć elektronicznie lub wersji papierowej, osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem.

Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez internet?

profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego

Jak złożyć deklarację przez internet?

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnij ją i wyślij.

Gdzie znajduje się wzór deklaracji w formie papierowej?

Poniżej, w materiałach do pobrania lub w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa

Ile mam czasu na złożenie deklaracji?

Deklarację, która  dotyczy  źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od daty uruchomienia źródła ciepła.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację.

Uwaga! Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

W jakim celu te informacje są zbierane?

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

  1. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania  paliw - BUDYNKI MIESZKALNE
  2. PRZYKŁAD WYPEŁNIONEJ Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania  paliw - BUDYNKI MIESZKALNE
  3. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania  paliw - BUDYNKI NIEMIESZKALNE
  4. PRZYKŁAD WYPEŁNIONEJ Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania  paliw - BUDYNKI NIEMIESZKALNE
  5. Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej.
  6. Ulotka 1
  7. Ulotka 2

Źródło: https://www.gunb.gov.pl