Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Dodatek węglowy - zmiana miejsca składania wniosku

Wnioski na węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego

Dodatek węglowy - zmiana miejsca składania wniosku

składamy od 23.08.2022 r. w Sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie

do dnia 30 listopada 2022 r.

(Uwaga! Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane!!!)

Organ, do którego jest składany wniosek:

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa.

Wniosek składamy w gminie właściwej

ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Dodatek węglowy wynosi 3 000,00 zł.

 

Wniosek w wersji elektronicznej dostępny w załączniku,

w wersji papierowej w sekretariacie urzędu i w sekretariacie MGOPS.

POBIERZ WNIOSEK