Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
09 sty 2023

Kwalifikacja do nowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 plus

Kwalifikacja do nowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 plus

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie informuje, że od stycznia 2023 roku rozpoczęła się kwalifikacja do nowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Skierowania niezbędne do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w programu należy wypełnić w naszym Ośrodku. Jednocześnie informujemy, że kwalifikacja osób odbywała się będzie zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym, które wynosi 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1320,00 zł na osobę w rodzinie.

Podczas wypełniania skierowania należy okazać pracownikowi MGOPS w Człopie dowód osobisty oraz aktualny dokument o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Zobacz plakat