Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

OBOWIĄZEK UDZIAŁU W SPISIE POWSZECHNYM

Szanowni Mieszkańcy! Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej. Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wyłącza możliwości zebrania danych od respondenta metodą wywiadu telefonicznego lub metodą wywiadu bezpośredniego. Oznacza to, że respondent nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego rachmistrzowi spisowemu z zastosowaniem metody wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Metody zbierania danych za pośrednictwem wywiadów telefonicznych lub bezpośrednich zostały uruchomione w terminie na tyle późniejszym, aby umożliwić respondentom wypełnienie obowiązku samospisu internetowego.

OBOWIĄZEK UDZIAŁU W SPISIE POWSZECHNYM

Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej podlega karze grzywny. Rachmistrzowi, w ramach prac spisowych przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Z chwilą kontaktu rachmistrza z respondentem należy rachmistrzowi przekazać dane zgodne ze stanem faktycznym na potrzeby realizacji obowiązku spisowego. Informacje przekazane rachmistrzowi są bezpieczne i zostaną wykorzystane jedynie do celów statystycznych. 

Dokonanie spisu to Państwa obowiązek!

Przypominam, zakończenie spisu 30 września 2021 roku!!!

W przypadku chęci spisania się, bądź potwierdzenia danych rachmistrza

proszę o kontakt tel. na nr 728 406 473.

                                                                          KOORDYNATOR GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

                                                                             Joanna Jastrzębowska