Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
11 sty 2021

Poszukiwacze zagninionych inicjatyw

Dobiegł końca kolejny etap prac zrealizowanych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

Poszukiwacze zagninionych inicjatyw

Tym razem dzięki projektowi Ochotnicza Straż Pożarna w Człopie może pochwalić się wyremontowaną salą w remizie oraz dwiema bramami wjazdowymi. Szczegółowy zakres prac obejmował przygotowanie terenu, wykonanie wylewki betonowej, wyłożenie wykładziny PCV metodą na gorąco, malowanie pomieszczenia farbę emulsyjną oraz wymiana 2 bram wjazdowych dla pojazdów ratunkowych o wymiarach 340 cm x 363 cm. Wspólne starania druhów z OSP Człopa oraz Firmy Usługowo – Handlowej Pana Marcina Nieradki pokazują jak „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” pozytywnie wpływają na poprawę jakości funkcjonowania straży, a zarazem bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

 

W ramach przypomnienia. Projekt „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” jest efektem podpisania pod koniec stycznia 2019 roku przez Gminę Człopa porozumienia z koszalińską „Fundacją Nauka dla Środowiska”. Do tej pory dzięki projektowi przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń w byłej szkole w Mielęcinie, gdzie powstała „Kuchnia z klasą”, a na terenie miasta Człopa pojawiły się ławeczki i donice dekoracyjne. Jednak to nie koniec realizowanych przedsięwzięć! Już niebawem zobaczymy kolejne zaginione inicjatywy!

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Logo fundusze, Reczpospolita

Galeria zdjęć