Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
30 lip 2021

Pożyczka miejska

Pożyczka miejska

POŻYCZKA MIEJSKA przeznaczona jest na finansowanie kosztów Przedsięwzięć Inwestycyjnych, realizowanych na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych Programach Rewitalizacji na terenie województwa zachodniopomorskiego, w zakresie rewitalizacji/ modernizacji/ adaptacji/ zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa Budowlanego lub ich zespołów, w tym części wspólnych m.in poprzez ich dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych.

 

Dla kogo?

 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • wspólnoty mieszkaniowe

 

Na jaki cel?

 • odnowę tkanki mieszkaniowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w szczególności ścian zewnętrznych, ścian nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych), a także wykorzystywanych przez nie kotłowni i innych pomieszczeń gospodarczych
 • wymianę izolacji przeciwwilgociowej
 • instalację czujników czadu i gazu
 • wymianę instalacji gazowej
 • likwidację systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i zamiana na alternatywne źródło ogrzewania
 • wykonanie instalacji ciepłej wody
 • likwidacja toalet na klatkach schodowych – dostosowanie, remont instalacji kanalizacyjnej
 • instalację fotowoltaiki
 • zagospodarowanie terenu zielonego stanowiące część realizowanej inwestycji
 • inne nakłady niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego

 

Na jaki okres?

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosić będzie 15 lat (180 miesięcy). 

Zobacz szczegóły

Zobacz plakat