Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
30 paź 2020

Sieć wodociągowa wybudowana - Stacja Uzdatniania Wody zmodernizowana

W październiku dobiegły końca prace montażowo - budowlane i tym samym zakończono realizację inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Człopa – etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem”.

Sieć wodociągowa wybudowana - Stacja Uzdatniania Wody zmodernizowana

Zadanie, które zostało dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, polegało na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Piaskowej w Człopie oraz budowie sieci wodociągowej na odcinku Człopa – Trzebin – Drzonowo. Wykonawcą wszystkich prac była firma ROSMOSIS-Wawrzyniak z siedzibą w Zdunach. Wartość projektu wyniosła ponad 3 mln zł. Kwota dofinansowania to ponad 1,7 mln. zł.

Stacja Uzdatniania Wody posiada nowy układ technologiczny (aerator, filtry, złoża filtracyjne, dmuchawa, sprężarka, przepustnice, armatura, orurowanie ze stali nierdzewnej) oraz urządzenia: zestaw pompowy II stopnia, chlorator, studnie głębinowe. Sam budynek przeszedł również gruntowną metamorfozę. Powstały nowe pomieszczenia, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wylano posadzki, na ścianach ułożono płytki, wykonano prace malarskie w wewnątrz i na zewnątrz budynku. Ponadto na terenie stacji wybudowano dwa zbiorniki retencyjne, wykonano drogę dojazdową do studni, a sam teren zyskał nowe ogrodzenie.

Nowo wybudowana sieć wodociągowa o długości 6,6 km biegnie od skrzyżowania ul. Witosa z ul. Kolejową w Człopie, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 177 do m. Trzebin. Przy świetlicy wiejskiej w Trzebinie utworzono punkt podniesienia ciśnienia, który jak sama nazwa wskazuje, wpływa na poprawę ciśnienia wody we wsi Drzonowo. Dalej wodociąg biegnie do wsi Drzonowo przez tereny m.in. Nadleśnictwa Człopa oraz drogę powiatową. Dotychczasowa stacja uzdatniania wody w m. Drzonowo zostanie wyłączona z użytkowania.

Zrealizowany projekt wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców  Człopy, Trzebina i Drzonowa, podniesie jakość dostarczanej wody, zabezpieczy lokalną społeczność na wypadek awarii i związanych z tym przerw w dostawie wody.