Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - AKTUALIZACJA

Gmina Człopa zamierza przystąpić do projektu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - rozeznanie wśród mieszkańców

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - AKTUALIZACJA

*** Aktualizacja 13.02.2023 r ***

Osoby, które w 2021 r. złożyły ankietę dotyczącą Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej proszone są o kontakt z Urzędem w celu potwierdzenia dalszego zainteresowania przystąpienia do programu oraz aktualizacji danych kontaktowych.

Kontakt: p. Aleksandra Szczepańska, pok. nr 10, e-mail:gm@czlopa.pl

***

Dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania w systemie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Gmina Człopa zamierza podpisać  z Krajowym Zasobem Nieruchomości porozumienie, w ramach którego strony zobowiązałyby się do współpracy w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie naszej gminy.
W związku z dążeniem Rządu do poprawy dostępności mieszkań z przeznaczeniem na wynajem w ramach uruchomienia preferencyjnych kredytów objętych dopłatami do odsetek z budżetu państwa udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pojawiły się możliwości budowy zasobu mieszkaniowego kierowanego do nisko i średnio zarabiających.

W tej sytuacji Gmina Człopa zamierza utworzyć wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości i innymi gminami naszego województwa Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową, która zrealizuje mieszkania o umiarkowanych czynszach. Będą to mieszkania kompletnie wykończone w standardzie „pod klucz”.

Mieszkanie na wynajem w systemie SIM, to oferta dla rodzin o średnich dochodach, które przekraczają limit dochodów pozwalający ubiegać się o mieszkanie komunalne z zasobu gminnego, lecz jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej lub nie zamierzają zaciągać długoterminowego zobowiązania w banku. Dla rodzin, które przed objęciem mieszkania wpłacą partycypację w kosztach budowy, w wysokości min. 15% będzie również możliwość wykupienia lokalu mieszkalnego na własność, na zasadach określonych ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

W zakresie realizowanych inwestycji istnieje również możliwość skorzystania z programu dopłat do czynszu z Funduszu Dopłat, które gmina może uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego. System dopłat do czynszu planowany jest w okresie pierwszych 15 lat trwania umowy najmu, a jego wysokość jest uzależniona od wielkości lokalu mieszkalnego i ilości zamieszkujących w nim osób.

Przewidywany czynsz w planowanych inwestycjach szacowany jest na poziomie 11 zł/m² + koszty wywozu odpadów oraz mediów (woda, ścieki, energia elektryczna) w zależności od indywidualnego zużycia.

Podkreślić jednak należy, że rzeczywista stawka czynszu będzie znana dopiero po wyborze wykonawcy i uzależniona będzie od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do programu, oraz zdecydują się na podanie danych kontaktowych, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety
i przekazanie jej do Urzędu Miasta w terminie do 31 marca (sekretariat) lub e-mailem na adres: umig@czlopa.pl.

Ankieta pozwoli określić skalę zainteresowania ofertą SIM wśród mieszkańców Gminy Człopa. Państwa zapytania, opinie i udzielone w ankiecie informacje będą przydatne przy opracowaniu projektu budowlanego, pozwolą ustalić potrzebną strukturę i wielkość mieszkań.

Ankieta będzie dostępna w wersji elektronicznej tutaj oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa (sekretariat).