Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Świadczenie pieniężne - NOWY WZÓR WNIOSKU

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie pieniężne - NOWY WZÓR WNIOSKU

Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi mogą otrzymać świadczenie 40 zł na osobę za każdy dzień pomocy.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które się wnioskuje o przyznanie świadczenia oraz adres miejsca ich pobytu.

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

Osoba składająca wniosek musi pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że :

  • zapewnia łącznie zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania;
  • za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
  • dane podane we wniosku są prawdziwe.

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 728-406-473.

Dokumenty w wersji papierowej znajdują się w sekretariacie Urzędu oraz do pobrania poniżej:

  1. Wniosek o świadczenie pieniężne - nowy wzór
  2. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania - nowy wzór