Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
21 kwi 2021

Uwaga właściciele zwierząt domowych

Przypomnienie o obowiązku właścicieli zwierząt domowych.

Uwaga właściciele zwierząt domowych

Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa (Dz. U. Woj. Zachodniopom. z dn. 25 czerwca 2020 r., poz. 3032) właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe obowiązują następujące zasady:

  1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
  2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
  3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
  • właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy,a psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu,
  • zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
  1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.