Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Ważna informacja w spraiwe dodatków

Ważna informacja w spraiwe dodatków

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje, że w związku ze zmianami ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw mieszkańcy Gminy Człopa mogą składać wnioski o przyznanie w/w dodatków w sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe w odrębnych lokalach oraz w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub zostało zgłoszone po 11 sierpnia 2022r. do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Termin składania wniosków do dnia 30 listopada.