Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
08 lip 2021

Zasady pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości na chodnikach

Zasady pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości na chodnikach przylegających bezpośrednio do nieruchomości prywatnych

Zasady pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości na chodnikach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888 ze zm.) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Człopie nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa (Dz. U. Woj. Zachodniopom. z dn. 25 czerwca 2020 r., poz. 3032) właścicielom nieruchomości, do których bezpośrednio przylega pas zieleni lub chodnik przypominamy o utrzymaniu tych miejsc w należytym ładzie tj. (w zależności od pory roku) wykaszaniu traw, odchwaszczaniu, zamiataniu, uprzątnięciu błota i śniegu oraz innych zanieczyszczeń.