Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

Baza Aktów Własnych

17 kwietnia 2018

Baza Aktów Własnych (BAW)

 

Baza Aktów Własnych (BAW) pozwala na prowadzenie i udostępnianie w formie elektronicznej dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci jednej, spójnej bazy wraz z elektronicznymi skorowidzami, powiązaniami między aktami (np. aktami zmienianymi i zmieniającymi), elektronicznymi metrykami.
BAW stanowi spełnienie ustawowego obowiązku burmistrza  wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2011.197.1172 j.t.) dotyczącego prowadzenia w formie elektronicznej „zbioru aktów prawa miejscowego".

 

 
Ponizej link do BAW Gminy Człopa:
 
http://www.prawomiejscowe.pl/MiastoiGminaCzlopa