Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
10 cze 2024

Obwodnica Człopy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Człopy w ciągu DK22.

Obwodnica Człopy

*** 10.06 2024 ***

informacje dotyczące budowy obwodnicy Człopy znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Tucznie - tutaj

*** 02.08.2023 ***

Decyzja środowiskowa - tutaj

Charakterystyka przedsięwzięcia - tutaj

*** 24.02.2022 ***

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Człopy w ciągu DK22. Szczegóły tutaj

*** 02.02.2022 ***

Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad znajduje się tutaj.

*** 9.06.2021 ***

W dniach 10.06 - 10.07.2021 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące Budowy obwodnicy Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22.

Udział w konsultacjach można wziąć poprzez:

  1. wypełnienie ankiety online na stronie: obwodnicaczlopy.bptrasa.pl
  2. przesłanie ankiety pocztą na adres: Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. ul. Janusza Zeylanda 1/7, 60-808 Poznań
  3. przesłanie ankiety na adres mailowy: obwodnicaczlopy@bptrasa.pl

Ankieta do pobrania znajduje się tutaj. Ankieta znajduje się również w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Materiały informacyjne:

  1. Plakat informacyjny
  2. Ulotka informacyjna
  3. Procedura przejmowania nieruchomości pod drogi krajowe
  4. Procedura odszkodowawcza

 

*** 27.05.2021 ***

W dniu 27 maja odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Jerzego Bekkera, Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów sołectw, których dotyczy budowa obwodnicy, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie oraz Projektanta Biura Projektowego Trasa z Poznania.

Link z nagrania ze spotkania znajduje się tutaj

*** 16.03.2021 ***

Inwestycja ma być zrealizowana w ramach rządowego programu 100 Obwodnic.

W chwili obecnej trwają prace nad wielokryterialną analizą pięciu równorzędnych wariantów przebiegu obwodnicy Człopy. Wszystkie warianty traktowane są jednakowo, a przeprowadzana analiza przedstawi indywidualne podejścia ze względu na specyfikację projektu w zakresie ilości i rodzaju przyjętych kryteriów (np. kryteria techniczne, ruchowe, ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, administracyjne), które muszą być policzalne, tak samo jak mierzalne i różnicujące wszystkie analizowane warianty inwestycji. Dla poszczególnych kryteriów określona zostanie miara istotności pozwalająca na obiektywne uszeregowanie wariantów. Dodatkowo zastosowane wagi pozwolą na porównywanie wariantów między sobą, co zobrazuje, w jakim stopniu różne istotne priorytety (punktowe, lokalne lub obszarowe) wpłyną na osiąganie rzetelnych wyników analiz.

W dniu 9 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Burmistrz Miasta i Gminny Człopa Jerzy Bekker uczestniczył w spotkaniu dotyczącym omówienia przebiegu 5 wariantów obwodnicy. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wicewojewody Marka Subocza oraz Posła Czesława Hoca. Stronę inwestora reprezentował Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Łukasz Lender, Zastępca Dyrektora GDDKiA ds. Inwestycji - Mariusz Mierzwa oraz przedstawiciel biura projektowego. Zaproszenie na spotkanie przyjęli również Nadleśniczy Nadleśnictwa Człopa - Maciej Młynarczyk, Sołtys Trzebina - Jan Werner, Członek Rady Sołeckiej Sołectwa Bukowo - Monika Gawlicka, przedstawiciel Stowarzyszenia Kraina Dzierżykraja - Monika Krakowiak oraz przedstawiciele mieszkańców Czaplic - Paulina Drabińska oraz Trzebina - Maciej Woźniak. Spotkanie było doskonałą okazją do omówienia wad i zalet poszczególnych tras przebiegu obwodnicy, wypowiedzi osób reprezentujących konkretne warianty obwodnicy oraz zaprezentowania procedury wyboru ostatecznego wariantu – transparentności, konsultacji społecznych, ekonomii.

Ewentualne merytoryczne uwagi dotyczące przebiegu konkretnej trasy można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Człopa lub bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Drób Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin.

Poniżej przedstawiamy mapkę z zaznaczeniem pięciu wariantów obwodnicy Człopy.

Zobacz mapkę

Zdjęcie ze spotkania w ZUW

 

Zdjęcie ze spotkania w ZUW

Zdjęcie ze spotkania w ZUW

Zdjęcie ze spotkania w ZUW

Zdjęcia: ZUW Szczecin