Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

Informacja o trwającym naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

14 maja 2018

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zachęca do składania wniosków do trwających naborów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

Nabory już trwają od 7 maja do 25 maja 2018, ale jest jeszcze czas na złożenie wniosku.

Poniżej linki do ogłoszeń:

 

1/2018: Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-i-2018.html

2/2018:Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-ii-2018.html

3/2018: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-iii-2018.html

4/2018:Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury...

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-iv-2018.html

5/2018: Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-v-2018.html

6/2018 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i usług lokalnych

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-vi-2018.html