Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

BEZPŁATNY TRANSPORT DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH O STOPNIU ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM ORAZ WYBORCÓW, KTÓRZY W DNIU GŁOSOWANIA KOŃCZĄ 60 LAT

BEZPŁATNY TRANSPORT DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH O STOPNIU ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM   ORAZ WYBORCÓW, KTÓRZY W DNIU GŁOSOWANIA KOŃCZĄ 60 LAT

BEZPŁATNY TRANSPORT DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH O STOPNIU ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM ORAZ WYBORCÓW, KTÓRZY W DNIU GŁOSOWANIA KOŃCZĄ 60 LAT ( art. 37e Kodeks Wyborczy).
Szanowni Państwo!
W związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP ogłoszonymi na dzień 15 października 2023 r. mają Państwo prawo do skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych oraz z transportu powrotnego.
Osoby zainteresowane powinny zgłosić taki zamiar do dnia 02.10.2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Człopie:

  • ustnie ( osobiście lub tel. na nr 728 406 473 ), pisemnie ( na adres: UMiG Człopa ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa ), w formie elektronicznej ( mail: umig@czlopa.pl ) – wniosek w załączeniu lub w urzędzie.

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię ( imiona ), nazwisko, PESEL ( wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy ),
  • miejsce zamieszkania, nr tel. i maila ( o ile  posiada )
  • oraz oświadczyć, że jego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż lub oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu:

  • zostanie poinformowany o godzinie transportu na 3 dni przed dniem głosowania,
  • może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego, nie później niż 2 dni przed dniem głosowania ( ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej ).

Zobacz plakat

Zobacz wniosek