Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Sołectwo Mielęcin

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MIELĘCIN PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM w dniu 4 marca 2019r.

Sołectwo Mielęcin

Lp.

Wnioski

Realizacja, Uwagi

1. Wycięcie drzew na cmentarzu. Wykonano - grudzień 2019r.
2. Poprawienie stanu technicznego drogi powiatowej. Wysłano pismo.
3. Rozbudowa chodnika w Mielęcinie. Wysłano pismo.
4. Przejście dla pieszych przy przystanku. Wysłano pismo.
5. Postawienie dodatkowych punktów świetlnych (ul. Szkolna 11). Ujęto w planie oświetleniowym.
6. Odwodnienie drogi (ul. Szkolna 17).  
7. Wycięcie świerku na ul. Szkolnej.

Otrzymaliśmy zgodę Starosty - wycinka w ramach Sołectwa

Wykonano

8. Wycięcie suchych drzew przy drodze powiatowej. Wykonano przez Sołectwo.
9. Zlokalizować ujęcie wody na cmentarzu przy ogrodzeniu.  
10. Dokonać rozbiórki budynku gminnego (bardzo zły stan). Wykonano
11. Remont dróg gminnych  
12. Budowa świetlicy wiejskiej.

Świetlica znajduje się w budynku po byłej szkole

- wykonano remonty ( Sołectwo, Dom Kultury, Gmina )

Wykonano remont dachu na budynku gospodarczym.

13. Problemy z przyjęciem do lekarza. Budowa Ośrodka Zdrowia w Człopie
14.

Doprowadzić energię do miejsca organizacji festynów wiejskich.

Podpisano umowę przyłączeniową 2 maja 2019 r.

Zrealizowano

15.

Dokonać wymiany znaków drogowych z uwagi na ich stan

(nieczytelne, zniszczone).
Wysłano pismo.
16. Postawić element organizacji ruchu drogowego tzw. lustro,  przy Kościele.

Wysłano pismo.

Zlecono zaprojektowanie stałej organizacji ruchu.

Wykonano przez Sołectwo w 2021

17. Postawienie punktu oświetleniowego w Trzcinnie (przy placu zabaw) Wykonano 04/2020