Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Mieszkania komunalne

Mieszkania komunalne

Procedura ubiegania się o wpis na listę osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów komunalnych Gminy Człopa

Należy złożyć wniosek o przyznanie lokalu, wraz ze stosownymi załącznikami : 

  • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji (stan na dzień składania dokumentów);
  • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego (stan na dzień składania dokumentów),
  • oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Kryteria dochodowe jakie musisz spełniać aby zostać wpisany na listę osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego:

  - średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza kwoty 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dacie złożenia wniosku i przed zawarciem umowy najmu.

Organ gminy dokonuje oceny sytuacji majątkowej i rodzinnej wnioskodawcy. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje wpis na listę oczekujących na przyznanie lokalu.

Wzory dokumentów:

  1. Wniosek o zawarcie umowy najmu
  2. Deklaracja o wysokości dochodów
  3. Oświadczenie majątkowe
  4. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu