Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Grodzisko

W okolicach Człopy, w odległości 2 km na zachód, wśród łąk i bagien, w pobliżu ujścia Cieszynki (Deszli) do jeż. Kamień - znajduje się grodzisko stożkowate, otoczone wałem wysokości 6m, o obwodzie ok. 400 m. Średnica grodziska jest znaczna: ok. 100 m. Gród był chroniony fosą, której nieznaczne ślady zachowały się w części północno-zachodniej grodziska.

Przypuszczalny wygląd grodu nad jeziorem Kamień.

Stożek grodziska góruje ponad otaczającym terenem na wysokość ok. 15 m, a średnica sięga 20 m. W roku 1926 prowadzone były, przez archeologów niemieckich, prace wykopaliskowe, które ujawniały dwie warstwy kulturowe ze śladami spalenizny. Znalezione zabytki (późna epoka żelaza) wskazywały na słowiańskie (pomorskie) pochodzenie znalezisk. Znaleziono m.in. odłamki ceramiki (zdobionej liniami poziomymi), kości zwierząt oraz części przedmiotów z żelaza: igła, sierp, część klingi noża.

Znalezisko poświadczało, że gród i jego okolice były w wieku X z pewnością zamieszkałe. Dalszych prac wykopaliskowych w latach następnych nie prowadzono.