Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Sołectwo Wołowe Lasy

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WOŁOWE LASY PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM w dniu 13 lutego 2019r.

Sołectwo Wołowe Lasy

Lp. Wnioski Realizacja, Uwagi
1. Dokończenie budowy remizy strażackiej. Wykonano w 2021, pozostaje remont pomieszczeń.
2.

Remont drogi Trzebin – Trzcianka.

Wysłano pismo do PZD
3. Dokończenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Wysłano pismo
4. Utwardzenie drogi gminnej w stronę Bukowa.  
5. Postawienie dodatkowych punktów oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej. Ujęto w planie oświetleniowym
6.

Równanie i utwardzenie drogi  ( od nr 35 do 41 ).

Wykonano

Drogi gminne wymagają generalnego remontu!

7.

Remont placu zabaw.

Zakup urządzeń zabawowych w ramach funduszu Sołeckiego oraz Grant 2022 r.
8.

Zabezpieczenie basenu przeciwpożarowego przy placu zabaw.

 
9. Decyzja w sprawie budynku po szkole.

Dokonano wyceny - lipiec 2020

Do sprzedaży 11/2021 ( przetarg )

Sprzedano ( 24.06.2022 r. )

10.

Wykonanie ścieżki rowerowej do Trzcianki.

 
11.

Remont ściany w świetlicy.

Wykonano
12.

Wykonanie parkingu przy skrzynkach pocztowych

 
13.

Usunięcie suchych gałęzi z drzew przy drodze na Trzciankę.

Wysłano pismo,

częściowo wycięto gałęzie
14.

Dostarczenie materiału na wyrównanie drogi

( nr działki 352 ).
Wykonano
15. Dokonać rozbiórki starego budynku. Wykonano