Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2022 roku

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2022 roku

Gmina Człopa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest w zakresie polegającym na ich demontażu, transporcie
i unieszkodliwieniu. Dotacja na powyższy cel wynosi 100% wartości zadania.

Mieszkańcy zainteresowani utylizacją azbestu ze swoich nieruchomości mogą składać wnioski wraz z następującymi załącznikami:

  • zdjęcie budynku z dachem pokrytym eternitem bądź miejsca składowania azbestu (w kolorze).
  • pismo o nie wnoszeniu sprzeciwu do zmiany pokrycia dachowego ze Starostwa Powiatowego w Wałczu (dotyczy wniosków obejmujących demontaż azbestu z dachu budynku; w celu uzyskania pisma należy złożyć w Starostwie Powiatowym „zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę”),

Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i  Gminy Człopa w terminie do 15 kwietnia 2022 roku.

Więcej informacji pod nr telefonu: 67 259 16 82

UWAGA!!! Złożenie ww. wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia i realizację przez Gminę Człopa akcji unieszkodliwiania azbestu. Warunkiem udzielenia pomocy mieszkańcom Miasta i Gminy Człopa
w zakresie demontażu, transportu i utylizacji  azbestu jest akceptacja wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy z WFOŚiGW.

Dofinansowanie nie obejmuje wartości nowego pokrycia dachowego.