Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Sołectwo Drzonowo

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DRZONOWO PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM w dniu 27 lutego 2019r.

Sołectwo Drzonowo

Lp. Wnioski Realizacja, Uwagi
1. Remont drogi powiatowej. Wysłano pismo do PZD.
2.

Brak przystanku autobusowego.

Wniosek wycofany przez Sołectwo.
3.

Zła jakość wody.

 
4. Zrobienie chodnika przez wieś. Wysłano pismo do PZD.
5. Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej. Wykonano.
6. Kursy busa w wakacje.  
7.

Problemy z przyjęciem do lekarza rodzinnego.

 
8.

Przejęcie terenu od Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wysłano pismo, odpowiedź wpłynęła 28.05.2019 o treści: Ze względu na niezgodność przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na chwilę obecną nie ma możliwości nieodpłatnego przekazania.
9. Dokończenie remontu świetlicy w Drzonowie Wałeckim.

Termin realizacji do 19.03.2021 r.

Wykonano