Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Sołectwo Drzonowo

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DRZONOWO PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM w dniu 27 lutego 2019r.

Sołectwo Drzonowo

Lp. Wnioski Realizacja, Uwagi
1. Remont drogi powiatowej. Wysłano pismo do PZD - wymaga generalnego remontu!
2.

Brak przystanku autobusowego.

Wniosek wycofany przez Sołectwo.
3.

Zła jakość wody.

Rok 2020 likwidacja hydroforni w Drzonowie i przełączenie do sieci wodociągowej w Człopie
4. Zrobienie chodnika przez wieś. Wysłano pismo do PZD.
5. Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej.

Wykonano ( 2019 r. )

Wymaga generalnego remontu!

6. Kursy busa w wakacje.  
7.

Problemy z przyjęciem do lekarza rodzinnego.

Budowa Ośrodka Zdrowia w Człopie ( rok 2023 )
8.

Przejęcie terenu od Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wysłano pismo, odpowiedź wpłynęła 28.05.2019 o treści: Ze względu na niezgodność przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na chwilę obecną nie ma możliwości nieodpłatnego przekazania.
9. Dokończenie remontu świetlicy w Drzonowie Wałeckim.

Termin realizacji do 19.03.2021 r.

Wykonano

Od 03.10.2022 r. nowe Sołectwo Drzonowo Wałeckie