Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Sołectwo Bukowo

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BUKOWO PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM w dniu 15 lutego 2019r.

Sołectwo Bukowo

Lp. Wnioski Realizacja, Uwagi
1. Remont świetlicy w Bukowie. Wniosek o warunki zabudowy - rok 2023
2. Remont drogi i mostu – dojazd do Wołowych Lasów.

Na nasze pismo otrzymaliśmy odpowiedź 28.05.2019r.

Wykonano w 2021 r.

3.

Przejecie gruntu w Czaplicach od Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie.

2019 r. - Ze względu na niezgodność przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na chwilę obecną nie ma możliwości ich nieodpłatnego przekazania.

Złożono wniosek w 2021 r.

4. Wykonanie oświetlenia przy przystanku w Czaplicach ( przy drodze gminnej ). Ujęto w planie oświetleniowym
5. Położenie tzw. nitki wodociągowej do Podgórza.  
6. Dalszy remont drogi do Podgórza. Wykonano
7.

Budowa świetlicy w Czaplicach.

Wykonano koncepcję zagospodarowania działki wymagana do przejęcia terenu 10/2021
8.

Ścięcie drzewa ( dębu ) w Bukowie.

Wycięto drzewo
9. Utwardzenie drogi przy pałacu w Krąpielu. Teren prywatny
10.

Utwardzenie drogi przy skrzynkach pocztowych w Czaplicach.

 
11. Wycięcie krzewów wzdłuż drogi gminnej w Czaplicach.

 Wykonano wycinkę krzewów i uporządkowano teren

12. Wycięcie gałęzi drzew, które powodują zwarcie instalacji energetycznej.  
13. Wykonanie oświetlenia wjazdu do Krąpiela.  
14.

Odtworzyć rów odbierający wodę przy drodze na Nałęcze.

 
15.

Wycięcie kasztanowców w Krąpielu.

Wysłano wniosek o zezwolenie

Odpowiedź negatywna
16.

Brak transportu i prośba o zmiany godzin kursów autobusów szkolnych ( corocznie ).

 
17.

Postawienie lampy przy drodze ( Bukowo 18 ).

Ujęto w planie oświetleniowym