Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Sołectwo Jaglice

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA JAGLICE PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM w dniu 1 marca 2019r.

Sołectwo Jaglice

Lp. Wnioski Realizacja, Uwagi
1.

Remont drogi powiatowej.

Wysłano pismo.

Spotkanie ze Starostą Wałeckim 12.08.2021 r.

2. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi. Wysłano pismo.
3. Doprowadzenie światłowodu. Wysłano pismo do ASTANET.
4. Poprawienie jakości wody.  
5. Zakup terenu w sąsiedztwie świetlicy. Zakupiono rok 2021
6. Doposażenie placu zabaw. Zaplanowano na rok 2022
7. Problemy z przyjęciem do lekarza.  
8. Brak przystanku autobusowego.

Zlecono dowiezienie przystanku.

Postawiono przystanek.

9. Doprowadzenie prądu do boiska.

Wysłano wniosek do Enea.

Umowa zawarta dn. 20 maja 2019 r.

Zrealizowano

10.

Problemy z wywozem śmieci

(zwiększyć częstotliwość lub dostarczyć większe pojemniki).

 
11. Remont drogi i mostu (Bukowo – Wołowe Lasy). Wysłano pismo do Nadleśnictwa.