Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Sołectwo Jaglice

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA JAGLICE PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM w dniu 1 marca 2019r.

Sołectwo Jaglice

Lp. Wnioski Realizacja, Uwagi
1.

Remont drogi powiatowej.

Wysłano pismo.

Spotkanie ze Starostą Wałeckim 12.08.2021 r.

2022 r. wykonano ( 700 m ) Powiat i Gmina Człopa

2. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi. Wysłano pismo.
3. Doprowadzenie światłowodu. Wysłano pismo do ASTANET.
4. Poprawienie jakości wody.

Wykonano- przyłączono do sieci wodociągowej

w Człopie

5. Zakup terenu w sąsiedztwie świetlicy. Zakupiono rok 2021
6. Doposażenie placu zabaw.

Siłownia zewnętrzna - Grant rok 2019

Zaplanowano na rok 2022

Zrealizowano ( Gmina Człopa )

7. Problemy z przyjęciem do lekarza. Budowa Ośrodka Zdrowia w Człopie
8. Brak przystanku autobusowego.

Zlecono dowiezienie przystanku.

Postawiono przystanek.

9. Doprowadzenie prądu do boiska.

Wysłano wniosek do Enea.

Umowa zawarta dn. 20 maja 2019 r.

Zrealizowano

10.

Problemy z wywozem śmieci

(zwiększyć częstotliwość lub dostarczyć większe pojemniki).

 
11. Remont drogi i mostu (Bukowo – Wołowe Lasy). Wykonano ( Gmina Człopa, Nadleśnictwo )