Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Sołectwo Załom

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ZAŁOM PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM w dniu 20 lutego 2019r.

Sołectwo Załom

Lp. Wnioski Realizacja, Uwagi
1.

Remont drogi Załom – Człopa oraz gminnych

 

Wysłano pismo do PZD Wałcz.

2. Naprawa mostu - Jeleni Róg.

Wysłano pismo do Nadleśnictwa o przejęcie mostu.

Zlecono wykonanie projektu na remont mostu ( 11/2020)

Rok 2023 - Notarialnie przekazano do Nadleśnictwa Człopa

3. Postawienie lampy na Borowiku.

Ujęto w planie oświetleniowym.

Wykonano 2021 rok

4. Postawienie lampy na placu zabaw w Załomie. Wpisano w Plan oświetleniowy
5.

Postawienie lampy przy świetlicy w Załomie.

Wpisano w Plan oświetleniowy
6. Zrobienie chodnika wzdłuż drogi. Wysłano pismo do PZD.
7.

Wykonanie ścieżki rowerowej do Człopy.

 
8. Remont świetlicy – elewacja, schody.

Zaplanowano na rok 2021 wymianę dachu.

Wykonano wymianę dachu rok 2021

Elewacja wykonana z Funduszu Sołeckiego

9.

Doposażenie placu zabaw.

Wykonano w 2021
10. Dorobienie bramek do ogrodzenia przy świetlicy.