Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Sołectwo Szczuczarz

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA SZCZUCZARZ PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM w dniu 22 lutego 2019r.

Sołectwo Szczuczarz

Lp. Wnioski Realizacja, Uwagi
1. Remont świetlicy.

Przygotowanie kosztorysu do końca maja br.

Wykonano remont z funduszu sołeckiego

2. Wykonanie oświetlenia przy przystanku.

Ujęto w planie oświetleniowym

zaplanowano na 2021

Wykonano w 2021

3. Wykonanie oświetlenia ( Szczuczarz nr 6, nr 11 ).

Ujęto w planie oświetleniowym

zaplanowano na 2021

Wykonano w 2021

4. Kanalizacja miejscowości.  
5. Zrobienie ścieżki pieszo-rowerowej do Dzwonowa.  

6.

Brak transportu.  
7. Uporządkowanie terenu w sąsiedztwie dawnego pałacu.