Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
16 cze 2021

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza!

Radni jednogłośnie zagłosowali za absolutorium dla Burmistrza Jerzego Bekkera

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza!

Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy oraz rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania przez burmistrza budżetu za rok 2020 Rada Miejska w Człopie na czerwcowej sesji przystąpiła  do głosowania nad votum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Jerzego Bekkera.

Komisja rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz wnioskowała w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu z tytułu wykonania budżetu i przedstawiła Radzie Miejskiej ocenę wykonania budżetu za rok 2020. Dokumenty te uzyskały również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Za wotum zaufania dla burmistrza oraz za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowali wszyscy obecni radni (14 z 15 radnych).

Radni Rady Miejskiej wręczyli kwiaty Burmistrzowi Jerzemu Bekkerowi, Zastępcy Burmistrza Joannie Jastrzębowskiej oraz Skarbnikowi Zofii Wach.

Burmistrz podziękował za udzielone absolutorium i podkreślił, że jest to sukces wielu osób i podmiotów, pracowników urzędu, w tym także mieszkańców miasta i gminy Człopa. Podziękował również przewodniczącemu Rady Miejskiej Zbigniewowi Tymeckiemu oraz radnym Rady Miejskiej za współpracę.