Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
16 lip 2021

Kampania informacyjna

Kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UE

Kampania informacyjna

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu  informuje, że w czerwcu br. Europejski Urząd do spraw Pracy rozpoczął kampanię informacyjną nt. praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą Rights for all seasons – Prawa przez cały rok, która potrwa do końca października br.

Od lipca br. w ramach kampanii polska sieć EURES rozpoczyna działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową. Działania będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE - aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej EURES - eures.praca.gov.pl

Działania prowadzone przez polską sieć EURES w ramach kampanii prowadzone będą na trzech poziomach:

■krajowym - przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Komendę Główną OHP,

■regionalnym - przez wojewódzkie urzędy pracy i wojewódzkie komendy OHP,

■lokalnym - przez powiatowe urzędy pracy, lokalne jednostki OHP (np.: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Młodzieżowe Biura Pracy OHP).

W ramach powyższej kampanii Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu planuje :

- prowadzenie  konsultacji indywidualnych przez cały okres  realizacji kampanii tj. do 31.10.2021 r.

- co miesięczne spotkania  grupowe w przypadku zgłoszenia się minimum 7 osób zainteresowanych udziałem  w spotykaniu / warsztatach ,  w terminach : 30.07.2021, 30.08.2021, 22.09.2021, 29.10.2021.

Możliwość zapisów w siedzibie PUP  lub pod numerem tel. 67-258-50 66 wew. 122 lub 142

oraz  za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Człopa pod numerem  tel. 67-258-19-72

Więcej informacji nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest  na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy - zachęcamy do wizyty na stronie. https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021?id=486