Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
08 paź 2020

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Uprzejmie informujemy, iż Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zarządził konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu gminy Człopa do zapoznania się z treścią projektu programu oraz wypełnienia imiennej ankiety (dokumenty udostępnione na stronie www i BIP UMiG i tablicy ogłoszeń w Urzędzie MiG Człopa) i w ten sposób do włączenia się w prace nad ustaleniem ostatecznego brzmienia dokumentu. Wypełnione formularze należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, przesyłać drogą listowną na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, ul.  Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub elektroniczną na adres e-mail: promocja@czlopa.pl

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski od 19 do 26 października 2020 r.

W załączniku Zarządzenie, projekt dokumentu oraz ankieta.