Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
11 paź 2021

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Konsultacje społeczne

Uprzejmie informujemy, iż Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zarządził konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie z terenu gminy Człopa do zapoznania się z treścią projektu programu oraz wypełnienia imiennej ankiety (dokumenty udostępnione na stronie www i BIP UMiG i tablicy ogłoszeń w Urzędzie MiG Człopa) i w ten sposób do włączenia się w prace nad ustaleniem ostatecznego brzmienia dokumentu. Wypełnione formularze należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, przesyłać drogą listowną na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, ul.  Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub elektroniczną na adres e-mail: promocja@czlopa.pl

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski od 14 do 28 października 2021 r.

W załączniku Zarządzenie, projekt dokumentu oraz ankieta.

Zobacz dokumenty