Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
06 wrz 2023

Konwersja cyfrowa

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Dom Kultury w Człopie  informuje, że  w ramach projektu zakupił już sprzęt cyfrowy a pracownicy przeszli szkolenia służące realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych on-line lub w sposób cyfrowy: obsługi zakupionego sprzętu, szkolenie z grafiki komputerowej, przeszkolenie z programów graficznych, w efekcie czego będą mgli prowadzić zajęcia z tego zakresu, -szkolenie z nagrywania i montażu filmów, tworzenia scenariuszy filmów i ich montowania, -szkolenie z social mediów m.in. prowadzenia kont, planowania i umieszczania postów, wykorzystywania portali jako narzędzia komunikacji z społecznością lokalną, szkolenie specjalistyczne z wdrożenia i tworzenia miejskich gier mobilnych, zaplanował wprowadzenie mobilnych gier miejskich, opartych na zabytkach, kulturze i tradycjach regionu. W tym celu konieczne było przeprowadzenie kompletu szkoleń dla personelu zarówno z obsługi oprogramowania do gier, tworzenia i planowania gier mobilnych jak i organizacji gier mobilnych z uwzględnieniem pracy z młodzieżą. Działanie to w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu zainteresowania działaniami kulturowymi, poznaniem kultury/tradycji/historii Gminy Człopa, a także pozytywnie wpłynie na integrację społeczności lokalnej.
Założyliśmy już  konta na social mediach tj. Facebook, Instagram, Tik tok. Publikować będziemy ważne informacje o tym, co się dzieje w Domu Kultury, dotyczące planowanych działań, tych już zrealizowanych, a także w celu publikowania prac wykonanych na zajęciach, publikowanie filmików np. z wydarzeń, piosenek śpiewanych przez chór/dzieci/seniorów itp.

Galeria zdjęć