Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r., będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
 2. mężczyzn  urodzonych w latach 1999 - 2003,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które  w latach 2021 i 2022:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
 4. kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu    uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii
  i ratownictwa medycznego,  lub kończą naukę w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii,
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
  60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, posiadające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w powiecie wałeckim winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w dniach 22 maja – 12 czerwca, z wyłączeniem dnia 09.06 2023 roku - miejsce: Klub Wojskowy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód w Wałczu, ul. Mazowiecka 2.

Zobacz obwieszczenie