Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie art. 57. ust 5  ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2473), podaje się do publicznej wiadomości, że:

 1. W okresie od dnia 01 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r., będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
  1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
  2. mężczyzn  urodzonych w latach 2000 - 2004,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które  w latach 2022 i 2023:
  4. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  5. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  6.  kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej,  oraz kobiety pobierające naukę w celu  uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach:  analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii
  7. lub kończą naukę w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii;
  8. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej; do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  9. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej

Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-6, posiadające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na terenie powiatu wałeckiego winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w Klubie Wojskowym Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód w Wałczu, ul. Mazowiecka 2 w dniach od 04 marca do 20 marca 2024 roku.

Zobacz obwieszczenie