Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
19 maj 2023

„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice”

„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice”

Dobiegła końca inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice”

W dniu 11 maja 2023 roku nastąpił odbiór długo wyczekiwanej inwestycji w Przelewicach. Roboty budowlane trwały od kwietnia 2022 roku i polegały na przebudowie drogi gminnej – obejmowały frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozebranie nawierzchni z  kostki kamiennej, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych i kostki brukowej, humusowanie skarp, wykonanie krawężników, oznakowania pionowego drogi, budowę linii oświetleniowej, 3 miejsc postojowych, postawienie 2 wiat przystankowych.

 

Wykonawcą była firma Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa.

Wartość wykonania zadania opiewała na kwotę brutto 3.625.145,32 zł, w tym 3.221.925,00 zł finansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, kwota 403.220,32 zł ze środków własnych.

Inspektorem nadzoru był p. Michał Kruczkowski (Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego z Chwalęcic), na kwotę brutto 55.350,00 zł.

Podczas odbioru robót obecni byli przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Jerzy Bekker, Zastępca Burmistrza Człopy Joanna Jastrzębowska, Radna Rady Miejskiej Ewelina Ciszek-Grycz oraz Sołtys Przelewic Aneta Dębiec.

Zadanie dofinansowane było z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy nr 01/2021/4819/PolskiLad.

Poprawa jakości drogi ma duży wpływ na jakość poruszania się pojazdów i pieszych oraz estetykę miejscowości.  Dzięki tak dużemu dofinansowaniu z Polskiego Ładu Gmina Człopa mogła zrealizować to zadanie.